Головна Історія

Історія

Центр естетичного виховання відділу освіти миргородської міської ради визнано одним із найбільших позашкільних навчальних закладів України

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2017 № 1157 «Про затвердження Переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України)

Історична довідка:

Етапи розвитку будівлі, на базі якої працює Центр естетичного виховання:
Етап 1 – 1906-1917 рр. – у приміщенні знаходилося «Дворянське зібрання», де проходило культурне життя нашого міста.
Будівля має не тільки історичну, а й архітектурну цінність. У зв’язку з цим будівля Центру естетичного виховання внесена до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.
Етап 2 – 1917-1941 рр. – після Великої Жовтневої соціалістичної революції будівля була перейменована у «Робочий клуб», а пізніше – у «Народний дім».
Тут вперше відбулася демонстрація звукового фільму.
Етап 3 – 1945-1968 рр. – після закінчення другої світової війни наш заклад став називатися Будинок офіцерів.
Тож тут продовжувало вирувати культурне життя, демонструвалися кінофільми та проходили танцювальні вечори.
Етап 4 – 1968-2001 рр. – заклад був переданий дітям і перейменований у Будинок піонерів, пізніше – у Будинок школярів, потім у Центр дитячої та юнацької творчості.
Етап 5 – 2001 р. і до нині – за сприяння Президента України Л. Д. Кучми у закладі проведено реконструкцію і перейменовано у Центр естетичного виховання.
Враховуючи історію розвитку будівлі та напрями діяльності закладу, можна зробити висновок, що кожен етап життя будівлі був спрямований на культурно-просвітницьку діяльність. Становлення ж закладу як позашкільного навчального відбувалося від Будинку піонерів у радянський період до Центру дитячої та юнацької творчості у пострадянський період. З проведенням реконструкції та зміною назви закладу остаточно сформувався напрям позашкільної освіти – художньо-естетичний, у якому заклад працює і розвивається до нині. Тож роком створення Центру естетичного виховання вважається 2001 р.

Напрямки діяльності закладу:
– навчально-виховна, науково-дослідна;
– творча, соціокультурна;
– науково-методична, консультативна;
– культурно-масова, дозвіллєво-розважальна;
– конкурсно-фестивальна;
– суспільно-громадська;
– оздоровча.

Формування мережі гуртків здійснюється відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та Статуту Центру естетичного виховання. У закладі працює 19 гуртків і творчих об’єднань, які включають в себе 52 різновікові навчальні групи: 23 – початкового рівня, 24- основного, 5 навчальних груп вищого рівня. Середня кількість вихованців ЦЕВ 680–800 чоловік віком від 4-х до 20-и років.

Мережа гуртків у динаміці (за останні 5 років)

№ п/п Назва гуртка, творчого об’єднання, студії, секції Кількість вихованців

станом на 15 вересня

2013 2014 2015 2016 2017
Художньо-естетичний напрям  
1. Ансамбль сучасного танцю

«Екзотика»

160 190 200 216 210
2. Хореографічний  ансамбль

«Веснянка»

100 90 90 100 110
3. Ансамбль народного танцю

«Променад»

50 60 50
4. Ансамбль спортивного танцю «Престиж» 50 50 50 50 50
5. Студія естрадного вокалу

«Соняшник»

50 50 50 60 60
6. Вокально-інструментальний

ансамбль «СВІТ»

30 25 20 20 20
7. Ляльковий театр «Петрушка» 45 45 45 45 42
8. Театр мініатюр «Перлинка» 15 15 15 27 22
9. Фольклорний гурток

«Калинове намисто»

25 45 40 40
10. Цирковий гурток «Мрія» 30 40 40 40 45
Декоративно-ужитковий напрям  
11. Гурток  «М’яка іграшка» 30 15 12 12 13
12. Гурток «Українська вишивка» 30 27 12 10 12
13. Гурток  «Чарівний бісер» 30 30 25 20 20
14. Гурток  «Майстриня» 30 25 25 24 24
15. Гурток «Художнє конструювання з паперу» 15 10 10
16. Гурток «Декоративно-прикладне мистецтво» 45 43 40 45 41
16. Гурток  «Орігамі» 30 25
17. Гурток «Барвистий клубочок» 15
Науково-дослідний напрям  
18. Секція МАН «Мистецтвознавство»

Театральне мистецтво

5
19. Секція МАН «Мистецтвознавство»

Декоративно-ужиткове мистецтво. Вишивка

5
Гуманітарний напрям  
20. Гурток “Живе слово” 15 11 10 12 12
21. Гурток «Художня кулінарія» 16 18 18 30 40
22. Дитяча студія відео-мистецтв «Темп» 20 40
Всього вихованців ЦЕВ 756 784 765 791 826
Всього гуртків 17 18 18 20 19

 

 

Організація навчально-виховного процесу

Центр естетичного виховання як позашкільний навчальний заклад багато років є лідером у позашкіллі як у місті, так і в області.

Відповідно до державних стандартів у закладі розроблено пакет документів, регулюючих діяльність всіх його структур – Статут ЦЕВ, колективний договір, навчальні програми, плани, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, штатний розпис, тощо).

Основні напрямки розвитку ЦЕВ визначає Програма розвитку Центру естетичного виховання на 2016-2021 рр. Вже декілька років заклад працює за проектно-програмними технологіями і втілює у практику

– комплексно-цільову програму «Ми – миргородці»;

– проект «За здоровий спосіб життя»;

– науково-методичний проект «Управлінська компетентність у роботі з педагогічними кадрами на 2016-2021 рр.»;

– соціальний проект з національно-патріотичного виховання «Посвіт пам’яті людської».

Діяльність ЦЕВ здійснюється в семиденному режимі на тиждень відповідно до планів роботи, розкладу занять, з урахуванням завантаженості учнів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста. Навчально-виховний процес у ЦЕВ проходить згідно розкладу занять, начальних планів, планів виховної, культурно-масової та дозвіллєво-розважальної роботи.

Ефективним методом організації навчально-виховного процесу стало запровадження (після багаторічної апробації) двосеместрового розкладу занять трьох видів: тимчасового (за потреби); постійного (основного); корекційного (на канікулярний період).

Гуртки працюють за типовими навчальними програмами Міністерства освіти і науки України та програмами, складеними керівниками гуртків згідно нормативних вимог, погоджених педагогічною радою ЦЕВ та затвердженими  методичним кабінетом відділу освіти Миргородської міської ради. Власні програми А. А. Хоменко та О. М. Дерики розроблені на основі типових програм, власного педагогічного досвіду, апробовані і затверджені Департаментом освіти у науки Полтавської обласної державної адміністрації, отримали визнання на Державному рівні (здобули І місце у Всеукраїнському конкурсі навчальних програм для гуртків позашкільних навчальних закладів у 2009 та 2017 рр. відповідно).

Навчально-виховна робота здійснюється за системою трьохрівневого навчання, де на кожному рівні чітко визначені мета, завдання, зміст, а також відповідно до класифікації рівнів визначаються вікова категорія вихованців, учнів, слухачів,  їх чисельний склад, рівень особистісних здібностей, умінь, навичок, ступінь навченості, перспективи діяльності груп, гуртків, творчих об’єднань, кількість годин для опрацювання програм, тощо.

Педагогічні працівники ЦЕВ застосовують у навчально-виховному процесі як традиційні, так і інноваційні педагогічні технології, стандартні і нестандартні форми і методи педагогічної діяльності, а також їх поєднання та синтез. Головними формами оцінювання результативності навчання є підсумкові роботи; виставки робіт вихованців декоративно-ужиткового відділу; концертні виступи та вистави гуртків та дитячих колективів художньо-естетичного відділу; заліки та екзамени в кінці кожного семестру та навчального року, під час яких проводиться комплексне оцінювання досягнень вихованців; захист наукових робіт; участь у конкурсах і фестивалях мистецтв різного рівня.

Заклад має бібліотечку методичних розробок занять, масових та виховних заходів – 43 шт., сценаріїв – 132 шт., методичних посібників – 34 шт., авторами яких стали педагоги ЦЕВ: А.А. Хоменко, В. Г. Чемара, В. В. Літічевський, О. М. Дерика, Сторожук Т.М., Манофа Ю. В., Заливча Л. І., Ігольніцина М. І. Педагоги ЦЕВ постійно друкуються у фахових виданнях «Позашкілля», «Позакласний час», «Імідж педагога» тощо.

Гордістю закладу є наші випускники, яким щороку вручаються свідоцтва про позашкільну освіту. Всього за 2007 – 2017 рр. свідоцтва отримали 285 вихованців ЦЕВ. Майже 30% наших випускників поєднують своє подальше життя з діяльністю, якою займалися у ЦЕВ.

У Центрі естетичного виховання засновані, працюють і розвиваються 3 дитячі колективи з почесним званням. З них 2 зі званням  «Народний художній колектив» − це ансамбль сучасного танцю «Екзотика», керівники М.І.Ігольніцина і А.А. Хоменко та студія естрадного вокалу «Соняшник», керівник О.В. Алексієнко; 1 дитячий колектив з почесним звання «Зразковий художній колектив» − це хореографічний ансамбль «Веснянка», керівник О.П. Гула. Кожен гурток і творче об’єднання ЦЕВ має у своєму творчому доробку авторські роботи і може пишатися перемогами у конкурсах та фестивалях дитячої творчості і мистецтв міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

За останні 3 роки гуртки, творчі об’єднання, дитячі колективи та студії ЦЕВ взяли участь у 20 міських і районних, 43 обласних, 33 Всеукраїнських, 20 Міжнародних фестивалях.

Учасники цих фестивалів вибороли перемогу та завоювали звання лауреатів. Серед них:

– Гран-прі і І місце вибороли 17 учасників міських і районних, 34 – обласних, 20 – Всеукраїнських, 14 – Міжнародних конкурсів та фестивалів;

– ІІ місце6 учасників міських і районних, 11 обласних, 12 Всеукраїнських, 6 Міжнародних конкурсів та фестивалів;

– ІІІ місце6 учасників міських і районних, 11 обласних, 6 Всеукраїнських, 4 Міжнародних конкурсів та фестивалів.

Рівень конкурсу, фестивалю

Кількість учасників, що отримали звання лауреата

Гран-прі, І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Диплом учасника

Міські, районні

19

7

7

2

Обласні

37

15

14

16

Всеукраїнські

34

23

16

17

Міжнародні

23

14

8

8

Заклад забезпечений досвідченими педагогічними кадрами. На сьогодні позашкільну освіту дітям міста у ЦЕВ надають 23 педагоги. З них повну вищу освіту мають 14 педагогів, неповну вищу – 8 педагогів, базову вищу – 1 педагог. Згідно пройденим атестаціям та відповідно до рішень атестаційних комісій 11 педагогів ЦЕВ мають 12 тарифний розряд; 8 педагогів – 11 розряд; 2 педагог – 10 розряд; 2 педагоги – 9 розряд.

Директор закладу А.А. Хоменко має почесні звання керівник гуртків-методист та «Заслужений діяч естрадного мистецтва України». За творчі та  професійні досягнення 2 педагоги нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 5 педагоги ЦЕВ нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації; 10 педагогів – грамотами відділу освіти Миргородської міської ради, 21 – Центру естетичного виховання.

Керівники гуртків і члени адміністрації ЦЕВ беруть активну участь у професійних конкурсах, на яких займають призові місця. У 2013–2017 рр. переможцями Всеукраїнських конкурсів стали 4 педагоги, обласних – 4 педагоги, міських – 8 педагогів ЦЕВ. Педагоги ЦЕВ А.А. Хоменко, О.В. Алексієнко, А.В. Матвієнко, В.Г. Чемара, М.І. Ігольніцина, О.П. Гула у різні роки ставали переможцями Загальноміського відкритого рейтингу популярності «Людина року». За активну життєву позицію, високий професіоналізм пам’ятним знаком ім.. Панаса мирного та Почесною грамотою Полтавської обласної ради нагороджено директора і керівника Народного ансамблю сучасного танцю «Екзотика» А.А. Хоменко, а заступник директора з навчально-виховної роботи В.Г. Чемара стала переможцем на здобуття Полтавської обласної премії ім. А.С. Макаренка у номінації «Позашкільні установи».

Завдяки креативному педагогічному колективу, зусиллям дітей та їх батьків Центр естетичного виховання у 2006 році був атестований з відзнакою за рівнем освітньої діяльності, а у 2013 році внесений до переліку найбільших позашкільних навчальних закладів України.

Адміністрація, методична служба Центру організовують та скоординовують системну, чітко сплановану, творчу діяльність, вивчення й утілення у практику кращого передового досвіду, збагачення керівників гуртків прогресивними технологіями. Передовий педагогічний досвід А.А. Хоменко, В.Г. Чемари, О.М. Дерики вивчався і вивчається як відділом освіти Миргородської міської ради, так і Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. П. Остроградського.

У закладі розроблена, апробована і застосовується система організаційно-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні, групові, колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.  Провідними колективними формами методичної  роботи є методичні об’єднання ЦЕВ: методичне об’єднання декоративно-ужиткового відділу (4 засідання на навчальний рік), методичне об’єднання «Школа педагогічної майстерності» (2 рази на рік), методоб’єднання «Школа молодого педагога» (4 рази на рік), консультативно-методичні пункти. Крім того  систематично проводяться засідання педагогічної (3-4 рази на рік), методичної (2 засідання на рік), художньої (4 засідання на рік) рад, на яких розглядаються питання планування роботи, удосконалення форм і методів педагогічної діяльності. Педагоги ЦЕВ цілеспрямовано підвищують рівень професійної компетенції шляхом проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації і атестації, участі в роботі міських і обласних методичних об’єднань, семінарів-практикумів, тренінгів, конференцій, засідань педагогічних кафе та світлиць.

За останні роки педагоги ЦЕВ взяли участь у 5 міських, 4 обласних і 3 Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності. Ефективною формою практично-методичної роботи керівників гуртків є проведення майстер класів для дітей, батьків, колег, мешканців та гостей нашого міста. Щороку їх проводиться 7-10.

Центр естетичного виховання – культурно-просвітницький заклад, який щороку проводить масштабну культурно-масову роботу серед вихованців, їх родичів і батьків, гостей і мешканців міста Миргорода. Протягом року силами творчих колективів та їх керівників проводиться 140200 масових заходів різних жанрів, тематики та направленості, які охоплюють більше 40 тисяч глядацької аудиторії. Вже традиційними стали Дні відкритих дверей ЦЕВ, щорічний внутрішній рейтинг популярності «Овація», заходи до Св. Миколая, Новорічні вистави і розваги для дітей міста, свято «Дебют – прем’єра», звітні концертні програми закладу і його художніх колективів, тематичні та звітні виставки робіт декоративно-ужиткового відділу, випускні вечори «Малиновий дзвоник» та інші. Майже кожен захід у місті проходить за активної участі педагогів та творчих колективів ЦЕВ.

Центр естетичного виховання – громадсько-активний заклад, який завжди відгукується на події у державі та місті. Проведення міських патріотичних, соціально-громадських, благодійних акцій, програм давно стало не лише потребою часу, а й необхідністю душі педагогів. Колектив закладу допомагає воїнам АТО, дітям-переселенцям, установам, які знаходяться в зоні бойових дій, хворим дітям.

Ще одним напрямком діяльності ЦЕВ є робота з дітьми з особливими потребами. На основі угод ЦЕВ співпрацює зі спеціалізованою школою-інтернатом для слабочуючих дітей, Центром реабілітації для дітей-інвалідів.

Вагомою ділянкою роботи закладу є співпраця з організаціями, закладами, установами міста, області, України. Конструктивні ділові та творчі стосунки склалися у нас з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук (м. Київ), Всеукраїнським центром молодіжної реклами (м. Київ), Полтавським інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників ім. П. Остроградського, Полтавським педагогічним університетом ім. А. Короленка, Полтавським ОЦЕВУМом, Гадяцьким училищем культури ім. І Котляревського, Миргородським художньо-промисловим коледжем ім. М.В. Гоголя, закладами освіти і культури міста, району і області. На базі ЦЕВ проводяться Всеукраїнські, обласні, міські семінари, наради, тренінги, творчі зустрічі, конкурси і фестивалі, дозвіллєво-розважальні та тематичні програми. Адміністрація і педагоги Центру надають як консультативно-методологічну так і практичну допомогу закладам, установам, організаціям та окремим особистостям освіти та культури.

Творчі стосунки склалися із колегами-позашкільниками області, району, міста: Пирятинським ЦПО, Лубенським ПНЗ, Кременчукським ЦПО, Полтавським ЦПО, районними та міськими позашкільними закладами. Обмін досвідом роботи, спілкування, цікаві програми та масові заходи – один із векторів співпраці. Творча співпраця поєднує ЦЕВ із закладами культури, молоді та спорту; відділом освіти та Миргородською міською радою, загальноосвітніми та дошкільними закладами міста. На основі угоди з Гадяцьким училищем культури студенти проходять практику в ЦЕВ. Також стажування і виробничу практику проходять у нас студенти та випускники Полтавського педуніверситету, Київського національного університету культури і мистецтв, Миргородського ХПК.

Поряд із цим ЦЕВ активно впроваджує  інформаційно-телекомунікаційні технології у навчально-виховний процес, організацію навчання учнів–слухачів секцій МАН та участі вихованців у національних і міжнародних телекомунікаційних проектах. Працює над активізацією громадсько-корисної роботи закладу; реалізацією програми з національного і патріотичного виховання підростаючого покоління, пропагандою здорового способу життя; розвитком учнівського самоврядування. Залучає батьківську громадськість до творчої діяльності, організації змістовного дозвілля, управління позашкільним навчальним закладом.

У 2017 році колектив Центру естетичного виховання відділу освіти Миргородської міської ради був відзначений Подякою Миргородської міської ради за вагомі трудові, зміцнення матеріально-технічної бази та створення освітнього середовища для самореалізації вихованців. А також наш позашкільний навчальний заклад став переможцем загальноміського відкритого рейтингу популярності «Людина року – 2017» у номінації «Установа року».

Анжеліка Хоменко